سوال های متداول استعلام نمره منفی

سوال های متداول استعلام نمره منفی

 

○ سوال : نمره منفی گواهینامه چگونه پاک می شود؟ من نمره منفی بالایی دارم. چی کار کنم نمره منفی من پاک شود؟

》پاسخ: کاربر گرامی، در صورتیکه راننده ای شش ماه مرتکب تخلف حادثه ساز نشود و نمره منفی کسب نکند تمامی نمرات منفی اش بخشیده می شود. براساس قانون کسانی که دو بار گواهینامه شان به علت نمره منفی ضبط شده باشد و در آستانه ابطال گواهینامه باشند اگر یکسال تخلف حادثه ساز انجام ندهند نمرات منفی انها پاک می شود.

سوالات نمره منفی گواهینامه

سوالات خلافی خودرو

سوالات قبض برق 

سوالات قبض آب 

سوالات قبض گاز

سوالات تلفن ثابت

 

برگشت به بالا